• Xuất kẽm CTP (40x51cm)    : giá 30.000đ/tấm
  • Xuất kẽm CTP (55x65cm)    : giá 55.000đ/tấm
  • Xuất kẽm CTP (60x73cm)    : giá 70.000đ/tấm
  • Xuất kẽm CTP (64,5x83cm) : giá 80.000đ/tấm
  • Xuất kẽm CTP (80x103cm)  : giá 110.000đ/tấm

(Giá chưa vat 10% và phí vận chuyển nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ